Terms and conditions

Termeni si Conditii de Utilizare a site-ului BusinessDays.ro

 1. Conditii generale
 2. Proprietatea intelectuala
 3. Utilizarea continutului “BusinessDays.ro”
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Buletinele informative electronice
 6. Tranzactii
 7. Inregistrare, parole si responsabilitati
 8. Modificarea continutului sau a conditiilor de utilizare
 9. Forta majora
 10. Diverse
 11. Legea aplicabila si jurisdictia

 

1. Conditii Generale

Va recomandam sa studiati acest document cu atentie inainte de a incepe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.

(i) UTILIZAREA IN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTA CU O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.

Asociatia ADESCO isi rezerva dreptul de a modifica acest document in orice moment si in orice fel. Modificarile respective vor intra in vigoare din momentul in care vor fi introduse in prezentul document. Din acest motiv, va invitam sa recititi periodic prezentul document. Daca, in orice moment, doriti sa nu mai acceptati in intregime prevederile acestui document, aveti posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.

Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerata un accept al termenilor si conditiilor continute in prezentul document.

(ii) Acest website, care poate fi accesat public la adresa http://www.BusinessDays.ro, denumit in continuare in acest document “BusinessDays.ro”, este un produs al Asociatiei ADESCO (denumit in continuare in acest document “ADESCO”).

Toate drepturile de copiere, reproducere si distributie sub orice forma sunt rezervate si apartin ADESCO, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania.

(iii) Continutul BusinessDays.ro si al publicatiilor sale nu reprezinta un punct de vedere oficial al institutiilor, organizatiilor si persoanelor care au furnizat informatiile prezentate in cadrul BusinessDays.ro.

(iv) Echipa BusinessDays.ro face toate eforturile pentru a furniza permanent informatii corecte despre parteneri si serviciile acestora, preluate din surse autorizate, ori de cate ori acest lucru este posibil.

(v) ADESCO si BusinessDays.ro nu pot fi facuti raspunzatori pentru modul in care un utilizator al website-ului utilizeaza in orice fel informatii prezentate in acest website. BusinessDays.ro si ADESCO nu isi asuma raspunderea, in nici o situatie, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, suferite ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de BusinessDays.ro.

ADESCO si BusinessDays.ro nu pot garanta faptul ca sistemele informatice sau programele software folosite pentru afisarea sau transmiterea informatiei pe/de pe BusinessDays.ro sau in orice alta forma nu contin virusi ori alte secvente distructive de cod sau alte proprietati distructive, deoarece aceste sisteme si programe software nu sunt realizate de catre/sub controlul ADESCO sau BusinessDays.ro.

(vi) Fiecare utilizator al BusinessDays.ro este de acord ca, la cererea ADESCO, sa exonereze de raspundere BusinessDays.ro si ADESCO pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

 

2. Proprietatea intelectuala

Prin utilizarea acestui website recunoasteti ca BusinessDays.ro si toate serviciile si produsele oferite sau comercializate prin intermediul BusinessDays.ro au fost dezvoltate, compilate, pregatite, verificate, selectate si aranjate de catre ADESCO prin utilizarea unor metodologii care implica un consum substantial de efort, timp si bani si ca ele constituie proprietatea intelectuala a ADESCO (dupa caz).

Continutul si designul BusinessDays.ro, precum si orice alt material avand legatura cu BusinessDays.ro trimis prin e-mail sau furnizat in orice alta modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design si orice alte materiale) apartin ADESCO si colaboratorilor sai (acolo unde acest lucru este specificat expres) si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. Cu exceptia situatiilor precizate expres in prezentul document, este interzisa copierea, utilizarea sau reproducerea continutului si designului BusinessDays.ro fara a detine o permisiune scrisa prealabila in acest sens din partea ADESCO.. Este interzisa in orice situatii utilizarea numelui BusinessDays.ro sau ADESCO sau a oricaror derivari care fac trimitere la numele BusinessDays.ro sau ADESCO fara aprobarea scrisa prealabila a ADESCO.

Orice persoana fizica sau juridica poate contacta BusinessDays.ro si poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natura, in limitele reglementarilor legale in vigoare. Trimitand orice informatie sau material catre BusinessDays.ro sau ADESCO, recunoasteti ADESCO dreptul deplin, permanent si irevocabil de a modifica si utiliza informatiile sau materialele respective in orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta si comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informatii. Recunoasteti ca nu aveti nici un drept de a solicita orice forma de contraprestatie pentru aceste informatii sau documente. Pentru toate aceste informatii si materiale, garantati in mod explicit ca: (a) detineti sau controlati conform legii toate drepturile care va permit sa transmiteti informatiile sau documentele respective; (b) ca aceste informatii sau documente sunt adevarate; (c) ca utilizarea acestor informatii sau documente nu incalca prevederile prezentului document si nu afecteaza alte persoane. ADESCO si BusinessDays.ro nu isi asuma nici o responsabilitate legata de aceste informatii sau materiale.

 

3. Utilizarea continutului "BusinessDays.ro"

Este interzisa utilizarea BusinessDays.ro si a serviciilor si produselor oferite sau comercializate prin intermediul BusinessDays.ro in modalitati sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale in vigoare sau prevederilor prezentului document.

Fiecare utilizator al BusinessDays.ro accepta sa nu utilizeze, transfere sau distribuie nici una din informatiile prezentate prin intermediul BusinessDays.ro intr-o maniera care ar putea constitui concurenta pentru BusinessDays.ro.

Este interzisa copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum si orice modalitate de exploatare a BusinessDays.ro, cu exceptia afisarii pe ecranul unui computer personal si imprimarea sau descarcarea, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.

Continutul BusinessDays.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinta personala a utilizatorului website-ului, lipsita de intentie comerciala. Dreptul de utilizare a BusinessDays.ro:

a) este individual (apartine numai utilizatorului care acceseaza BusinessDays.ro si nu poate fi transmis in nici un fel unei alte persoane) si ne-exclusiv.

b) permite obtinerea anumitor materiale realizate de catre ADESCO si BusinessDays.ro si publicate prin intermediul BusinessDays.ro sub forma de documente tiparite sau sub alte forme stabilite de ADESCO si BusinessDays.ro. Este interzisa comercializarea sub orice forma a acestor materiale.

c) nu permite reproducerea, modificarea sau afisarea precum si participarea la transferul, multiplicarea sau vanzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea sub orice forma, in intregime sau partiala, a continutului BusinessDays.ro. Fac exceptie cazurile in care ADESCO acorda unui beneficiar nominalizat, in scris si in anumite conditii expres precizate, un drept explicit in acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactati ADESCO folosind informatiile afisate in pagina de contact.

Este interzisa redistribuirea sau publicarea informatiilor si documentelor prezentate in cadrul BusinessDays.ro sau sub numele BusinessDays.ro fara acceptul scris prealabil al ADESCO, indiferent de instrumentele prin intermediul carora se realizeaza distribuirea (radio, televiziune, presa scrisa, retele de calculatoare, afisarea in cadrul altor pagini web). Este interzisa utilizarea BusinessDays.ro si a informatiilor oferite prin intermediul sau pentru crearea unei baze de date. Este interzisa utilizarea BusinessDays.ro si a informatiilor oferite prin intermediul sau pentru a imbunatati calitatea altor informatii vandute sau oferite de un utilizator al BusinessDays.ro catre terte parti.

Este interzisa utilizarea numelui BusinessDays.ro si a ADESCO precum si denumirile serviciilor oferite prin intermediul BusinessDays.ro in orice mod care creeaza in mod eronat impresia ca exista o legatura directa intre persoana care utilizeaza aceste nume sau denumiri si proprietarii, administratorii sau angajatii ADESCO sau BusinessDays.ro.

Orice alta situatie neprecizata aici necesita consultarea si acordul prealabil al ADESCO.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de incalcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislatiei in vigoare in Romania.

 

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in privinta acestui site, Asociatia ADESCO are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: furnizarea de servicii pe internet.

Sunteti obligat(a) sa furnizati unele dintre aceste date (indicate explicit in anumite pagini din site) si puteti in mod optional sa furnizati alte informatii suplimentare (indicate in anumite pagini din site), toate aceste informatii fiind necesare pentru furnizarea de servicii pe internet. Refuzul furnizarii informatiilor obligatorii de catre dvs. determina imposibilitatea accesarii serviciilor unde v-au fost solicitate informatiile obligatorii respective.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajatii si anumiti colaboratori ai  Asociatia ADESCO care se ocupa de furnizarea si de intretinerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum si anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, functie de conditiile de utilizare ale fiecarui serviciu.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la  Asociatia ADESCO, Strada Rozelor Numarul 13A, Apartament II, 540331, Targu Mures.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

5. Buletinele informative electronice

BusinessDays.ro poate transmite parti din continutul sau prin buletine informative transmise prin intermediul postei electronice (e-mail). Utilizarea informatiilor transmise prin intermediul buletinelor informative se va realiza in concordanta cu prevederile prezentului document.

Respectarea procedurii de abonare la buletinele informative al BusinessDays.ro echivaleaza cu acceptarea explicita a dreptului ADESCO si/sau a operatorilor sai de marketing direct de a pastra, prelucra si utiliza datele furnizate in momentul abonarii in conditiile Legii 677/2001.

Prin abonarea la buletinele informative al BusinessDays.ro sunteti de acord sa fiti inclusi in baza de date a ADESCO si sa primiti ocazional informatii promotionale prin e-mail sau posta. Membrii inscrisi in baza de date certifica faptul ca isi cunosc drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

ADESCO poate detine informatii despre Dumneavoastra, oferite de Dumneavoastra printr-un formular de inregistrare. Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon etc.

Informatiile despre Dumneavoastra pot fi folosite doar in scopuri asociate comercializarii si promovarii serviciilor si/sau produselor BusinessDays.ro si ale ADESCO, cum ar fi: procesarea cererilor Dumneavoastra; oferirea de produse si/sau servicii catre Dumneavoastra; facturare; solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de catre Dumneavoastra; contactarea Dumneavoastra (inclusiv prin posta, e-mail sau telefon) in legatura cu oferte de produse si servicii ale BusinessDays.ro si ale ADESCO; inregistrarea informatiilor despre Dumneavoastra in vederea alocarii sau oferirii recompenselor, reducerilor si/sau a altor beneficii.

 

6. Tranzactii

BusinessDays.ro poate fi folosit de catre unii dintre partenerii sai de afaceri drept baza pentru vanzarea sau promovarea unor produse si servicii. In aceasta situatie, contractul care va reglementa relatia dintre cumparator si furnizorul de produse si servicii respectiv nu va implica BusinessDays.ro si ADESCO.

 

7. Inregistrare, parole si responsabilitati

Ca parte a procesului de inregistrare necesar pentru obtinerea accesului la anumite portiuni ale BusinessDays.ro, utilizatorul trebuie sa-si aleaga un set de informatii de accesare (Nume de utilizator si Parola). In acest scop, trebuie furnizate anumite informatii necesare pentru inregistrare, informatii care trebuie sa fie adevarate, complete si actualizate. Numele de utilizator sau Parola trebuie sa nu fi fost deja alese de un alt utilizator al BusinessDays.ro si sa nu fie considerate ofensatoare sau nepotrivite de catre ADESCO. ADESCO poate refuza sa permita accesul daca o parte din informatiile furnizate in procesul de inregistrare nu pot fi verificate.

Aceste informatii de accesare sunt confidentiale. Utilizatorul care a obtinut aceste informatii in urma abonarii se angajeaza sa protejeze confidentialitatea lor si sa nu le comunice nici unei alte persoane. Utilizatorul respectiv este in intregime responsabil pentru folosirea si activitatea desfasurata prin intermediul contului sau de utilizator.

Fiecare set de informatii de accesare (Nume de utilizator si Parola) permit accesarea BusinessDays.ro de catre un singur utilizator. Este interzisa utilizarea in comun a informatiilor de accesare. BusinessDays.ro nu permite accesul mai multor utilizatori sau accesul unei retele de calculatoare (LAN) la continutul sau. In situatia in care astfel de situatii sunt descoperite, ADESCO isi rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul furnizat de respectivele informatii de accesare, fara posibilitatea returnarii sumelor de bani care au ramas nefolosite din abonamentul platit.

Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui informatiile de accesare. BusinessDays.ro si ADESCO nu va va cere niciodata informatiile de accesare in mesaje sau telefoane nesolicitate. Va sfatuim sa nu dezvaluiti aceste informatii persoanelor care va cer acest lucru. Ori de cate ori aveti posibilitatea, utilizati butonul “Iesire” si inchideti fereastra programului de navigare pe Internet (browser) atunci cand nu mai doriti sa vizualizati continutul BusinessDays.ro.

In cazul functionarii necorespunzatoare a informatiilor de accesare a BusinessDays.ro (imposibilitatea accesarii website-ului, lipsa accesului la anumite servicii incluse in abonamentul detinut de utilizator etc.), abonatul trebuie sa anunte cat mai curand BusinessDays.ro sau ADESCO, care va comunica in cel mai scurt timp posibil momentul cand problema identificate va fi rezolvata.

In cazul pierderii informatiilor de accesare, aceasta situatie trebuie anuntata catre BusinessDays.ro sau ADESCO printr-o notificare oficiala transmisa prin posta cu confirmare de primire la adresa precizata in pagina de contact. Pana cel tarziu la finalul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua primirii notificarii de catre ADESCO, va fi realizat un nou set de informatii de accesare care va fi trimis prin posta recomandata cu confirmare de primire catre abonat.

Din pacate, nici o transmisie de date prin intemediul Internet-ului nu poate fi garantata a fi absolut sigura. In consecinta, in ciuda eforturilor BusinessDays.ro si ADESCO de a proteja informatiile furnizate de abonati, nu poate fi asigurata sau garantata securitatea totala a informatiilor transmise de abonati catre BusinessDays.ro, catre si de la serviciile online sau produsele accesibile din BusinessDays.ro. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca orice informatie trimisa catre noi se va face pe propriul risc al utilizatorului.

 

8. Modificarea continutului sau a conditiilor de utilizare

ADESCO isi rezerva dreptul de a modifica, adauga, suspenda sau sterge portiuni ale continutului BusinessDays.ro sau de a schimba specificatiile tehnice legate de utilizarea BusinessDays.ro in orice moment. De asemenea, ADESCO isi rezerva dreptul de a restrictiona, temporar sau permanent, accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul continut al BusinessDays.ro.

Prezentul document poate fi modificat in orice moment, fara o notificare a utilizatorilor BusinessDays.ro. Cea mai recenta versiune a Termenilor si Conditiilor de Utilizare poate fi accesata in documentul publicat in aceasta pagina.

 

9. Forta majora

BusinessDays.ro este un serviciu activ non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana). BusinessDays.ro poate suferi intreruperi temporare ale functionarii in scopul realizarii de activitati de intretinere.

ADESCO nu poate fi facut responsabil pentru nici o intarziere sau eroare in continutul furnizat de catre BusinessDays.ro sau de catre publicatiile aparute in legatura directa cu BusinessDays.ro, daca intarzierea sau eroarea a rezultat direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa sau ADESCO. Aceasta exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de functionare al echipamentului tehnic utilizat de catre ADESCO, functionarea defectuoasa sau oprirea serverelor pe care este postat BusinessDays.ro, lipsa functionarii conexiunii la Internet, actiunea virusilor informatici, accesul neautorizat in sistemele BusinessDays.ro, erorile de operare, greva etc.

 

10. Diverse

Verificarea informatiilor din BusinessDays.ro

ADESCO urmareste permanent sa ofere informatii actualizate si corecte. In cazul aparitiei oricaror erori de aceasta natura, utilizatorii sunt invitati sa anunte un reprezentant al BusinessDays.ro, care va verifica in cel mai scurt timp posibil situatia semnalata si va opera eventualele corectii necesare. In acest scop va invitam sa utilizati pagina de contact.

Servicii cu termeni de utilizare distincti

Unele servicii oferite de BusinessDays.ro pot face obiectul unor termeni si conditii de utilizare diferiti, care vor fi afisate in cazul fiecarui astfel de serviciu la loc vizibil putand fi studiati inainte de folosirea serviciului.

In particular, va recomandam sa cititi Termenii si conditiile de utilizare ale serviciului de informare oferit de catre BusinessDays.ro, la adresa http://BusinessDays.ro.

Publicitatea in BusinessDays.ro

In interiorul continutului BusinessDays.ro pot fi incluse sectiuni publicitare in care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terte persoane. ADESCO nu este responsabil in nici o masura pentru continutul acestor mesaje publicitare. De asemenea, ADESCO nu este responsabil pentru continutul paginilor web la care se face trimitere din continutul BusinessDays.ro.

Notificari

Orice notificare oficiala catre BusinessDays.ro sau ADESCO trebuie trimisa in scris, prin intermediul postei sau al faxului, la adresa sau numarul de fax mentionate in pagina de contact.

Orice alta modalitate de contact are caracter neoficial si va fi considerata ca avand doar un rol de informare generala.

 

11. Legea aplicabila si jurisdictia

Drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document pentru BusinessDays.ro si ADESCO, pe de o parte, si fiecare utilizator al BusinessDays.ro, pe de alta parte, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre solutionare in fata instantelor romanesti.

Daca una sau mai multe prevederi ale prezentului document sunt dovedite ca nu se incadreaza in prevederile legale in vigoare sau ca nu pot fi aplicate pe deplin, acestea vor fi aplicate in masura maxima posibila, iar toate celelalte prevederi ale prezentului document vor ramane in vigoare.