ADESCO

Asociația Dezvoltatorilor de Soluții de Comunicare Online – ADESCO

Strada Rozelor Numărul 13A, Apartament II, cod poștal 540331, Târgu Mureș, MUREȘ

Cod de înregistrare fiscală: 27106055, Număr de registru special al Asociaților: 55/23.06.2010

Codul IBAN: RO92RNCB0188116613770001, deschis la BCR Sucursala Mureș - parteneriate

Codul IBAN: RO82 BACX 0000 0006 7782 0000, deschis la Unicredit - tichete de acces

Reprezentat prin Pacso Laszlo, în calitate de președinte