Reorganizarea si remodelarea unei afaceri sau a unei organizatii

  GM Masterclass reprezinta un adevarat arsenal de mecanisme in reorganizarea unei afaceri, al unui departament sau a unei functiuni si are ca scop principal transferul unei metodologii de consultanta catre grupul tinta participant, astfel incat aplicarea metodologiei sa poata genera rezultat imediat dupa finalizarea sesiunii. Metodologia de consultanta se numeste MOA (Matricea Organizarii Activitatilor) si are la baza mecanisme de stablire si implementare imediata a:

  • Obiectivelor strategice, operationale (cantitative si calitative) ale unui departament sau a unui post;
  • Mecanismelor de realizare a obiectivelor stabilite (actiuni concrete+rezultate previzionate);
  • Design-ului posturilor, astfel incat acesta sa asigure realizarea obiectivelor;
  • Mecanismelor de stabilire si implementare a indicatorilor de performanta;
  • Mecanismelor de evaluare aprofundata a performantei angajatilor;
  • Mecanismelor de supervizare si coordonare a tuturor actiunilor si rezultatelor departamentelor sau posturilor.

  #Descrierea sesiunii de Masterclass

  Sesiunea de masterclass este focusata pe participanti, astfel incat acestia sa inteleaga, sa isi insuseasca si sa isi asume realizarea tuturor “coordonatelor strategice ale postului”, acestea fiind:

  1. MOA
  2. Profilul postului
  3. Fisa de post
  4. Fisa de alocare a obiectivelor
  5. Fisa cu indicatorii de performanta
  6. Fisa raport de activitate

   


   

  # Cui se adreseaza cursul

  1. GM si CEO
  2. Directori de departament
  3. Manageri, teamleaderi si supervizori
    

  #Obiectivele programului

  1. Echiparea participantilor cu competentele necesare;
  2. Constientizarea necesitatii de a lucra intr-un mod profesional si de a reorganiza activitatile departamentului si a posturilor din subordine conform MOA;
  3. Transferul intregii metodologii necesare reorganizarii departamentului si a posturilor din subordine;
  4. Ghidarea participantilor in procesul de realizare a design-ului tuturor posturile aflate in subordine;
  5. Generarea unui proiect la cheie pentru fiecare participant;
    

  #Proiectele realizate in cadrul programului

  1. Stabilirea obiectivelor strategice ale postului;
  2. MOA pe post;
  3. Designul postului (profil, fisa de post, fisa de alocare obiective, fisa raport de activitate);
  4. Indicatorii de performanta pe post (cantitativi si calitativi);
  5. Maparea legaturilor postului cu alte posturi (in limita timpului disponibil);

   

  #Tematica detaliata a programului

  1. Reorganizarea activitatii companiei si a membrilor echipei

  • Ce presupune activitatea de reorganizare a departamentului si posturilor?
  • Care sunt directiile strategice de organizare a activitatii?
   • La nivel de departament
   • La nivel de posturi
   • La nivel personal
  • Haosul organizational si problemele cu care ne confruntam;
  • Procesul sistemic de organizare a activitatii;

  2. Stabilirea obiectivelor activitatii si a posturilor

  • Clasificarea obiectivelor activitatilor si a posturilor;
  • Matricea- cadru de stabilire a obiectivelor posturilor;
  • Definirea obiectivelor cantitative si calitative specifice unui post;
  • Definirea obiectivelor tactice pe post si a mecanismului de stabilire a acestora;
  • Procesul de diseminare a obiectivelor operationale;
  • PSA, Planul strategic de realizare a obiectivelor postului;

  3. Stabilirea coordonatelor fundamentale ale posturilor

  • MOA, metodologie de stabilire a coordonatelor fundamentale ale posturilor;
  • Matricea- cadru de realizare a design-ului posturilor;
  • Profilul postului;
  • Fisa de post;
  • Fisa de alocare a obiectivelor;
  • Fisa indicatorilor de performanta;
  • Fisa raport de activitate;
  • Livrabilele si formatele folosite in design-ul postului;
  • Proiect de realizare a design-ului tuturor posturilor din subordine;
  • Gantt Chart-ul proiectului;
  • Activitatile proiectului;
  • Coordonarea si implementarea proiectului.

  4. Stabilirea indicatorilor de performanta

  • Indicatorii de performanta si necesitatea lor;
  • Matricea- cadru de stabilire a indicatorilor de performanta;
  • Stabilirea criteriilor de validare a indicatorilor;
  • Diseminarea indicatorilor de performanta catre posturi;
  • Legarea indicatorilor de performanta de sistemul de salarizare;

  5. Rezumatul programului

  • Fixarea metodologiei insusite la masterclass
  • Alocarea proiectelor ce trebuie realizate
  • Validarea si implementarea proiectelor