Intern

Intern

 

În echipa Business Days ne dorim oameni implicaţi, dornici de performanţă şi progres, cu spirit de echipă. Valorile în care noi credem sunt: cinstea, onestitatea, atitudinea pozitivă, flexibilitatea, determinarea, pasiunea pentru muncă bine facută, excelenţa în relaţia cu clienţii.

Posturile disponibile in acest moment in echipa noastra sunt:

 

 
 

Internship Comunicare si Marketing (București)

Avem nevoie de noi colegi! Cautam oameni entuziasi, cu bune abilitati de comunicare sau dornici de a se dezvolta, profesional si personal. Înscrie-te pentru a avea posibilitatea de a începe activitatea din 7 august 2018 .

Error compiling template "/Designs/BusinessDays/Paragraph/HiddenParagraph.cshtml"
Line 119: Unreachable code detected
Line 164: The type or namespace name 'Base' does not exist in the namespace 'Dynamicweb' (are you missing an assembly reference?)

1 @* version 1.4 *@ 2 @using Dynamicweb.Rendering; 3 @{ 4 init(); 5 } 6 7 @functions { 8 private int num_currentColumns { get; set; } 9 private int num_columns { get; set; } 10 private bool bol_paragraphWrapperStarted { get; set; } 11 private bool bol_isMobile { get; set; } 12 private string str_itemOrder { get; set; } 13 14 public void init() 15 { 16 if (GetBoolean("ParagraphContainerIsFirst")) 17 { 18 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = 0; 19 } 20 21 //bol_isMobile = (Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Device.ToString() == Dynamicweb.Frontend.PageView.DeviceType.Mobile.ToString()) ? true : false; 22 bol_isMobile = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Device.ToString() == Dynamicweb.Frontend.Devices.DeviceType.Mobile.ToString(); 23 str_itemOrder = (GetString("Item.Order") == "" || bol_isMobile) ? "image-top" : GetString("Item.Order"); 24 num_columns = (GetInteger("Item.Width") == 12 || GetString("Item.Align") != "left") ? 12 : GetInteger("Item.Width"); 25 num_currentColumns = Dynamicweb.Core.Converter.ToInt32(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"]) + num_columns; 26 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = num_currentColumns; 27 bol_paragraphWrapperStarted = false; 28 } 29 30 public string ColumnClass() 31 { 32 string str_widthMobile = GetString("Item.WidthMobile"); 33 string str_width = GetString("Item.Width"); 34 string str_align = (str_width == "12") ? "left" : GetString("Item.Align"); 35 string str_alignMobile = (str_widthMobile == "12") ? "left" : GetString("Item.AlignMobile"); 36 string str_columnClass = ""; 37 int num_div = (str_align == "center") ? 2 : 1; 38 int num_divMobile = (str_alignMobile == "center") ? 2 : 1; 39 int num_width = GetInteger("Item.Width"); 40 int num_widthMobile = (str_widthMobile == "hide") ? 0 : GetInteger("Item.WidthMobile"); 41 42 num_divMobile = ((12 - num_widthMobile)/num_divMobile); 43 num_div = ((12 - num_width)/num_div); 44 45 if (str_width == str_widthMobile) 46 { 47 str_columnClass = "col-xs-" + str_width; 48 } 49 else if (str_widthMobile == "hide") 50 { 51 str_columnClass = "hidden-xs col-md-" + str_width; 52 } 53 else 54 { 55 str_columnClass = "col-xs-" + str_widthMobile + " col-md-" + str_width; 56 } 57 58 if(str_alignMobile != "left" && num_widthMobile > 0 && num_widthMobile < 12) 59 { 60 str_columnClass += " col-xs-offset-" + num_divMobile.ToString(); 61 } 62 if(str_align != "left" && num_width < 12 && num_div != num_divMobile) 63 { 64 str_columnClass += " col-md-offset-" + num_div.ToString(); 65 } 66 67 return str_columnClass; 68 } 69 70 public string ParagraphClass() 71 { 72 string str_order = str_itemOrder; 73 74 if(GetInteger("Item.ImageWidth") == 12) 75 { 76 str_order = "image-top"; 77 } 78 79 string str_paragraphClass = "col-xs-12 noPadding"; 80 81 if(str_order == "image-left-column") 82 { 83 str_paragraphClass = "col-xs-" + ( 12 - GetInteger("Item.ImageWidth")) + " pull-right noPaddingRight"; 84 } 85 else if(str_order == "image-right-column") 86 { 87 str_paragraphClass = "col-xs-" + ( 12 - GetInteger("Item.ImageWidth")) + " pull-left noPaddingLeft"; 88 } 89 90 return str_paragraphClass; 91 } 92 93 public string NewRow() 94 { 95 if (num_currentColumns > 12) 96 { 97 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = num_columns; 98 return "</div><div class=\"row\">"; 99 } 100 else 101 { 102 return string.Empty; 103 } 104 105 if (GetBoolean("ParagraphContainerIsLast")) 106 { 107 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = 0; 108 } 109 } 110 111 public string CheckForParagraphWrapper() 112 { 113 if (!bol_paragraphWrapperStarted && str_itemOrder != "image-top") 114 { 115 bol_paragraphWrapperStarted = true; 116 return @StartParagraphWrapper(); 117 } 118 else 119 { 120 return string.Empty; 121 } 122 } 123 124 public string StartParagraphWrapper() 125 { 126 return "<div class='" + @ParagraphClass() + "'>"; 127 } 128 129 public string EndParagraphWrapper() 130 { 131 if (bol_paragraphWrapperStarted) 132 { 133 return "</div>"; 134 } 135 else 136 { 137 return string.Empty; 138 } 139 } 140 } 141 142 @* NewRow() *@ 143 144 <article class="@(ColumnClass())" data-hidden="true" style="display:none;"> 145 146 @RenderParagraphAnchor() 147 @RenderHeading() 148 @RenderImage() 149 @RenderText() 150 @RenderModule() 151 @RenderButton() 152 @EndParagraphWrapper() 153 154 </article> 155 156 @helper RenderParagraphAnchor() 157 { 158 if(Convert.ToBoolean(Dynamicweb.Base.GetGs("/Globalsettings/Settings/Performance/DeactivateParagraphAnchor"))) 159 { 160 <a id='@GetString("ParagraphID")' class="pidlink"></a> 161 } 162 } 163 164 @helper RenderHeading() 165 { 166 if(GetBoolean("Item.ShowTitle") && GetString("Item.TitleOrder") == "title-first") 167 { 168 @RenderHeadingHtml() 169 } 170 } 171 172 @helper RenderHeadingHtml() 173 { 174 if (!string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.Title"))) 175 { 176 string str_headingType = string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.HeadingType")) ? "h1" : GetString("Item.HeadingType"); 177 <header class="paragraphHeader"> 178 @if (!string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.Link"))){ 179 @String.Format("<{0}><a href='{2}'>{1}</a></{0}>", str_headingType, GetString("Item.Title"),GetString("Item.Link") ) 180 }else{ 181 @String.Format("<{0}>{1}</{0}>", str_headingType, GetString("Item.Title")) 182 } 183 184 </header> 185 } 186 } 187 188 @helper RenderText() 189 { 190 if(str_itemOrder == "image-left" || str_itemOrder == "image-right") 191 { 192 @CheckForParagraphWrapper() 193 @RenderImageTag() 194 } 195 if (GetBoolean("Item.ShowTitle") && GetString("Item.TitleOrder") == "title-with-text") 196 { 197 @CheckForParagraphWrapper() 198 @RenderHeadingHtml() 199 } 200 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Text"))) 201 { 202 @CheckForParagraphWrapper() 203 <div class="paragraphText"> 204 @GetString("Item.Text") 205 </div> 206 } 207 } 208 209 @helper RenderModule() 210 { 211 if(!string.IsNullOrEmpty(GetString("ParagraphModule"))){ 212 @CheckForParagraphWrapper() 213 @GetString("ParagraphModule") 214 } 215 } 216 217 @helper RenderButton() 218 { 219 string str_url = GetString("Item.Link"); 220 221 if (!string.IsNullOrEmpty(str_url) && GetBoolean("Item.ShowReadMoreButton")) 222 { 223 string str_target = GetBoolean("Item.OpenInANewWindow") ? "target='_blank'" : ""; 224 225 @CheckForParagraphWrapper() 226 <p class="pull-right paragraphButton"> 227 <a href="@str_url" @str_target class="button-black">@GetString("Item.LinkText")</a> 228 </p> 229 } 230 } 231 232 @helper RenderImage() 233 { 234 if(str_itemOrder == "image-left-column" || str_itemOrder == "image-right-column" || str_itemOrder == "image-top") 235 { 236 @RenderImageTag() 237 } 238 } 239 240 @helper RenderImageTag() 241 { 242 if (!string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.Image"))) 243 { 244 if (string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.Link"))) 245 { 246 @RenderImageWrapper() 247 } 248 else 249 { 250 string str_target = GetBoolean("Item.OpenInANewWindow") ? "target='_blank'" : ""; 251 <a href="@GetString("Item.Link")" @str_target> 252 @RenderImageWrapper() 253 </a> 254 } 255 } 256 } 257 258 @helper RenderImageWrapper() 259 { 260 string str_image = System.Web.HttpContext.Current.Server.UrlEncode(GetString("Item.Image")); 261 string str_imageAlt = (!string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.ImageTitle"))) ? GetString("Item.ImageTitle") : GetString("Item.Title"); 262 string str_figureWidth = (bol_isMobile) ? "col-xs-12" : "col-xs-" + GetString("Item.ImageWidth"); 263 string str_optimizedWidth = "1280"; 264 string str_figureClass = GetString("Item.ImageStyle"); 265 266 switch (str_itemOrder){ 267 case "image-left": 268 case "image-left-column": 269 str_figureWidth += " pull-left noPaddingLeft"; 270 break; 271 case "image-right": 272 case "image-right-column": 273 str_figureWidth += " pull-right noPaddingRight"; 274 break; 275 case "image-top": 276 default: 277 str_figureWidth += " image-top noPadding"; 278 if(GetInteger("Item.ImageWidth") < 12 && !bol_isMobile){ 279 str_figureWidth += " col-xs-offset-" + ((12 - GetInteger("Item.ImageWidth")) / 2); 280 } 281 break; 282 } 283 str_figureClass = (str_figureClass == "none") ? str_figureWidth : str_figureClass + " " + str_figureWidth; 284 285 if (bol_isMobile) 286 { 287 switch (GetString("Item.WidthMobile")){ 288 case "12": 289 str_optimizedWidth = "480"; 290 break; 291 case "6": 292 str_optimizedWidth = "240"; 293 break; 294 } 295 } 296 else { 297 switch (GetString("Item.Width")){ 298 case "3": 299 case "4": 300 case "6": 301 str_optimizedWidth = "722"; 302 break; 303 case "8": 304 case "9": 305 str_optimizedWidth = "960"; 306 break; 307 default: 308 str_optimizedWidth = "1280"; 309 break; 310 } 311 } 312 313 <figure class="@str_figureClass"> 314 <img class="img-responsive" src="/Admin/Public/GetImage.ashx?width=@str_optimizedWidth&image=@str_image" title="@str_imageAlt" alt="@str_imageAlt" /> 315 </figure> 316 }