Cum să alegi tipul de societate potrivit pentru afacerea ta

Cum să alegi tipul de societate potrivit pentru afacerea ta

Alegerea tipului de societate este una dintre primele decizii importante pentru antreprenorii care doresc să își deschidă propria afacere. Tipul de entitate ales va avea un impact deosebit asupra modului de desfășurare a activităților dar și asupra resurselor financiare necesare și a obligațiilor administrative. Printre cele mai importante criterii pentru alegerea tipului de societate potrivit pentru afacere menționăm gradul de răspundere legală, taxele și impozitele specifice pentru entitatea juridică aleasă dar și domeniul de activitate și planul de afacere, inclusiv planurile de extindere a companiei în viitor.

Tipuri de entități juridice

Lista de mai jos include tipurile de entități juridice ce pot fi înregistrare cu scopul de a desfășura diferite activități economice:

 • Societate în nume colectiv, societate în comandită simplă și societate cu răspundere limitată;
 • Societate cu răspundere limitată – debutant (SRL-D);
 • Grup de interes economic;
 • Societate pe acțiuni și societate în comandită pe acțiuni;
 • Societate și companie națională;
 • Societate europeană Holding;
 • Societate europeană constituită prin fuziune;
 • Regie autonomă;
 • Organizație cooperatistă de credit;
 • Societate cooperativă de gradul I și gradul II;
 • Cooperativă agricolă de gradul I și gradul II;
 • Societate cooperativă europeană;
 • Cooperativă europeană constituită prin fuziune;
 • Societate europeană – filială;
 • Sucursală societate sau GIE cu sediul în România;
 • Sucursală regie autonomă;
 • Sucursală societate cooperativă;
 • Sucursală a unei firme cu sediul în străinătate;
 • Persoană fizică autorizată – PFA;
 • Întreprindere individuală;
 • Întreprindere familială.

Acestor tipuri de entități li se mai pot adăuga și asociațiile, fundațiile și organizațiile non profit care se deosebesc fundamental prin faptul că au ca scop realizarea unor alt tip de activități. De asemenea, sunt reglementate de alte legi și au un regim de înregistrare diferit.

Societatea cu răspundere limitată, societatea cu răspundere limitată debutant, societatea comercială și persoana fizică autorizată se numără printre cele mai des utilizate forme de organizare juridică de la noi din țară. SRL-ul poate fi folosit de antreprenorii interesați de deschiderea unui magazin (fizic sau online), de către agențiile imobiliare sau de turism dar și de către companii care oferă servicii de organizare de nunți sau alte evenimente. SC-ul poate fi utilizat de către investitorii care doresc înființarea unei companii mari, precum o firmă care va activa în domeniul energetic. PFA-ul este folosit adesea de către antreprenorii care oferă servicii de consultanță în diverse domenii (IT, business, legal, etc.).

Tabelul de mai jos include caracteristicile principale ale celor cinci tipuri de societăți comerciale recunoscute în prezent în România. Aceste tipuri de entități dobândesc personalitate juridică în momentul în care sunt înregistrate la Registrul Comerțului.

Tipul de societate

Caracteristici

Societate comercială pe acțiuni

– SA

 

Potrivită pentru companiile mari și cele care vor fi listate la Bursă; este cel mai complex tip de societate juridică și necesită cel mai mare capital social. Răspunderea acționarilor este limitată.

Societate comercială în comandită simplă

– SCS

 

Are două tipuri de acționari, cei care răspund integral pentru obligațiile companiei și cei care răspund numai parțial, conform capitalului investit; nu este un tip de entitate foarte răspândit.

Societate comercială în comandită pe acțiuni - SCA

 

La fel ca în cazul unui SCS, există două tipuri de acționari însă diferența constă în faptul că acest tip de societate are capitalul format din stocuri.

Societate comercială în nume colectiv

– SNC

 

Asociații au răspundere nelimitată  și nu pot fi membri atât în SNC cât și în altă societate care funcționează în același domeniu; nu este un tip de entitate foarte răspândit.

Societate comercială cu răspundere limitată

– SRL

 

Cel mai popular tip de societate, se caracterizează prin răspunderea limitată a acționarilor (conform contribuției la capital); necesită un capital minim de 200 Ron.

Societate comercială cu răspundere limitată – debutant

- SRL-D

Similară cu SRL-ul însă în acest caz pot exista cel mult 5 asociați (care nu au mai deținut anterior un SRL/SA); poate avea un număr limitat de obiective CAEN; această formă juridică se poate menține timp de cel mult trei ani.

Criterii în alegerea tipului de societate

Alegerea tipului de societate potrivit se poate efectua ținând cont de un set de criterii-cheie:

 • numărul de fondatori;
 • răspunderea legală a fondatorilor;
 • condițiile pentru stabilirea sediului firmei;
 • costurile de înregistrare;
 • taxele și impozitele aferente tipului ales și cerințele de înregistrare TVA;
 • cerințele de contabilitate;
 • activitatea principală a noii companii.

Antreprenorii care au ales tipul de societate cel mai potrivit pentru activitățile comerciale pe care le vor desfășura sunt nevoiți să urmeze un număr de pași obligatorii pentru înființarea unei firme în România. Aceștia includ:

 • alegerea numelui: numele societății poate fi verificat și rezervat la ONRC; este recomandat să aveți pregătite trei variante.
 • alegerea obiectului de activitate: se alege din codul CAEN; societățile pot alege un obiect principal și mai multe obiecte secundare de activitate.
 • realizarea Actului Constitutiv: este documentul ce conține informațiile esențiale despre noua societate, obiectivul, numele, datele de identificare ale asociaților și administratorului, etc.
 • depunerea capitalului social: capitalul social, ce diferă în funcție de forma juridică, este depus la banca aleasă de antreprenor, bancă la care se va deschide și contul pentru persoana juridică.
 • depunerea dosarului de înregistrare: cererea de înregistrare, anexele, specimenele de semnătură, declarațiile și alte documente alcătuiesc dosarul complet ce se depune la Registrul Comerțului pentru înregistrarea noii societăți comerciale.

Tipul de societate ales va dicta atât cerințele pentru înregistrare cât și regimul de taxare al companiei. Mai mult decât atât, el va avea un impact deosebit asupra gradului de răspundere legală a acționarilor.

Alegerea tipului potrivit de societate poate depinde de mai mulți factori însă, oamenii de afaceri ar trebui să țină întotdeauna cont de obiectul de activitate, capitalul disponibil, gradul de răspundere legală dar și de previziunile pentru evoluția financiară a companiei, inclusiv cifra de afaceri estimată.

Sumarizând, iată care sunt pașii necesari pentru înființarea unei firme:

 

Vezi mai multe articole din categoria: Antreprenoriat & Intraprenoriat