NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Asociația pentru Dezvoltarea Mediului Economic și Cultură Antreprenorială – ADMECA, organizație non-profit, înființată conform prevederilor OG nr. 26/2000, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor conform Certificatului de înscriere a persoanelor juridice fără scop patrimonial nr. 90 din 08.12.2016, al Judecătoriei Ilfov, cu sediul social în loc. Ștefăneștii de Jos, strada Soarelui, nr. 18, județul Ilfov, CUI: 36825220, reprezentată de Laszlo Pacso, Președinte,  e-mail: Laszlo.pacso@businessdays.ro, în calitate de Operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a celorlalte dispoziții legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și în conformitate cu prevederile prezentei note de informare.


  Scopul prelucrării. Temeiul legal al prelucrării. 

  1. analize și statistici privind utilizarea produselor, serviciilor, programelor si evenimentelor noastre
   • Temei: Suntem preocupați de îmbunătățirea constantă a calității produselor și serviciilor noastre. În baza interesului nostru legitim, utilizăm datele pe care le colectăm de la tine sau alte date pe care le generăm / deducem din datele primite de la tine ori rezultate din utilizarea produselor noastre pentru diverse statistici, analize și studii. Atunci când realizăm analize statistice ale utilizării produselor și serviciilor noastre, datele analizate sunt strict protejate, iar rezultate agregate sunt utilizate intern sau pot fi comunicate partenerilor comerciali în baza unei relații contractuale existente în acest sens, fără a permite identificarea persoanelor vizate și cu respectarea cerințelor legale aplicabile.
  2. marketing direct și alte comunicări comerciale
   • Temei: Îți vom transmite aceste comunicări doar dacă am obținut acordul tău. Ne dorim să te ținem la curent cu noutățile privind produsele si serviciile noastre și ale partenerilor noștri. Îți vom putea transmite materiale promoționale pentru a te informa în legătură cu produsele noastre sau ale partenerilor noștri. În plus, îți vom putea lansa invitații de a participa la evenimentele, promoțiile și campaniile desfășurate de platforma Business Days independent sau în colaborare cu unul sau mai mulți parteneri, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a-ți comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru tine. Furnizarea datelor în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări pentru tine.
  3. personalizarea ofertelor
   • Temei: Îți vom transmite oferte personalizate doar dacă am obținut acordul tău. Dorim să îți oferim produse și servicii cât mai relevante, în acord cu profilul și aria ta de interes. De aceea, în baza acordului tău, putem analiza datele și informațiile despre tine din următoarele surse:
    1. datele colectate în urma interacțiunii tale cu site-urile noastre
    2. datele privind utilizarea produselor noastre obținute din diferite surse: date furnizate de tine, date obtinute din comenzile plasate de clienti, istoric si comportament tranzactii,
    3. date rezultate din utilizarea site-urilor noastre sau a aplicației mobile Business Days.
   • Furnizarea datelor în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări pentru tine.

  Dacă ești vizitator al www.businessdays.ro si al subdomeniilor acestora, vom prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în contextul utilizării acestor site-uri, cum ar fi datele pe care le furnizezi atunci când îti creezi un cont, în cadrul formularului de contact, ale formularului de cerere de ofertă, ale formularului de comandă, ale formularului de recomandări, în măsura în care completezi astfel de formulare. De asemenea, prelucrăm datele generate prin accesarea și utilizarea site-urilor (informații despre dispozitivul utilizat – computer, telefon, tableta – informații de jurnal, precum adresa IP, interogările de căutare, tipul de browser, limba acestuia, setările hardware, data și ora solicitării), inclusiv datele privind preferințele tale sau alte date colectate prin intermediul tehnologiilor de analiză a activității utilizatorilor pe paginile de internet (cum ar fi cookies; îți recomandăm să citești și Politica noastră de cookies)

  Prelucrarea acestor date se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, fiind necesară în vederea realizării intereselor legitime ale operatorului, ce decurg din necesitatea asigurării calității programelor oferite. Datele prelucrate în scopul menționat mai sus nu permit identificarea directă sau indirectă a subiectului, fiind anonimizate.

  Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dvs. personale. Refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determină imposibilitatea adaptării programelor oferite de ADMECA la nevoile specifice și/sau particulare ale participanților.

  Datele personale sunt destinate utilizării de către operator, prin societatea mandatată BD BUSINESS OPPORTUNITY GENERATING SERVICES S.R.L., şi pot fi comunicate partenerilor si trainerilor implicați în dezvoltarea programelor, produselor sau serviciilor.

  Durata stocării.

  Datele furnizate vor fi stocate pe o perioadă de 5 ani de la data încheierii programului la care ați participat.

  Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în țări terțe UE sau către organizații internaționale.

  În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, aveţi următoarele drepturi privind prelucrarea datelor personale:

  • Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ de a obține accesul la datele privitoare la dumneavoastră, și de a primi copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la scopul prelucrării; categoriile de date prelucrate; destinatari; existența drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor; dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere; sursa datelor in anumite cazuri, precum și informații cu privire la profilare, atunci când se realizează o astfel de operațiune.
  • Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). În anumite situații întemeiate, aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona, în anumite cazuri, prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
  • Dreptul de opoziție. Aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi în anumite cazuri.
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazate pe prelucrarea automată. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv creării de profiluri pe baza unei asemenea decizii.
  • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
  • Dreptul la retragerea consimțământului. În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

  De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, precum și de a vă adresa instanțelor de judecată, în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul Asociația ADMECA.

  Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sus-menționate, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Asociația pentru Dezvoltarea Mediului Economic și Cultură Antreprenorială – ADMECA, la adresa: loc. Ștefăneștii de Jos, strada Soarelui, nr. 18, județul Ilfov sau la adresa de e-mail: laszlo.pacso@businessdays.ro.

  Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus.