Alexandru Grecu

Alex Grecu este manager în cadrul departamentului de asistenţă fiscală al EY şi coordoneaza birourile de taxe din Timisoara si Cluj-Napoca, avand o experiență de peste 7 ani pe probleme de consultanță fiscala.

Membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România, Alex a dobândit experienţă în consilierea privind problemele legate de impozitele directe (impozitul pe profit, impozitul cu reţinere la sursă, impozitul pe venit), cât şi a procedurilor fiscale. De asemenea, Alex are experienţă în consilierea clienţilor cu privire la aspecte legate de impozitarea indirectă. Alexandru a lucrat la diverse proiecte incluzând revizii fiscale, due diligence, optimizări fiscale, consultanţă in legătură cu diverse taxe şi impozite.