Codurile CAEN propuse pentru finanțare din schema de ajutare de stat pentru sectorul HoReCa,

Codurile CAEN propuse pentru finanțare din schema de ajutare de stat pentru sectorul HoReCa,

Schema de ajutor de stat pentru HoReCa, s-a anunțat miercuri dimineața. În principiu, ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj in cazul agentiilor de turism) suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

 
 
 

Bugetul schemei de ajutor de stat va fi estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, prin bugetul Ministerului Economiei și din fonduri europene. Se estimează că vpr primi ajutoare de stat 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

Conform celor propuse până acum, codurile CAEN care ar urma să intre la finanțare vor fi:

 • agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,
 • structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,
 • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.
 
ebook

Am adunat experți din diverse domenii precum: finanțare, design, strategie de dezvoltare, poziționare și pivotare, care au fost de acord să ofere sfaturi și consultanță gratuită pe aceste direcții. Poți să descarci GRATUIT eBOOK cu sfaturi de la experți și direcții de urmat, dedicat sectorului HORECA.

TOȚI EXPERȚII NOȘTI VĂ STAU LA DISPOZIȚIE CU SFATURI, OFERTE ȘI POSIBILE SOLUȚII ATÂT PENTRU ACCESAREA GRANTURILOR CÂT ȘI PENTRU SUPORT ȘI REORGANIZARE!

 

Calendar de implementare orientativ- schema ajutor HoReCa

Schema de ajutor de stat ar urma să fie în vigoare de la data adoptării sale până la 30.06.2021.

Plata sumelor corespunzătoare ar urma să fie realizată in 30 de zile, dar nu mai târziu de 31.12.2021.

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor in 30 de zile, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

În principiu - dar ar putea apărea modificări - etapele de accesare a ajutparelor de stat vor fi următoarele:

 • înregistrarea prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program și completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant;
 • depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19, ajutoarele de minimis, precum și cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii;
 • depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul ca firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, cu excepția microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019 și care au obligația îndeplinirii condițiilor de la art. 3 alin. (5);
 • depunerea situațiilor financiare anuale;
 • depunerea on-line a balanțelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților;
 • depunerea on-line a raportărilor contabile semestriale;
 • depunerea certificatului de atestare fiscală;
 • depunerea declarației pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4885 final din data de 14.07.2020, din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: ca nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene3 a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, ca nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva nr. 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, ca nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale si ca nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
 • primirea în aplicația informatică a mesajului de confirmare a înregistrării solicitării de acordare a ajutorului de stat.

Se pare că antreprenorii nu vor scăpa de „cursa” înscrierii electronice, pe principiul „primul venit-primul servit”.

 
 

În procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plății către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoțite de documentația completă și conform datelor încărcate în aplicația informatică utilizată pentru înregistrarea și administrarea ajutorului de stat în scopul prezentei scheme - se arată în proiectul de OUG.

Așadar, antreprenorii cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii trebuie să fie pe fază, să nu piardă startul, mai ales că la această schemă de finanțare vor beneficia de ajutoare și companiile mari, care au resurse tehnice și umane.

Vezi mai multe articole din categoria: Business Development